Godkjent renholdsvirksomhet

Vi er nå en godkjent renholdvirksomhet.

Etterde  nye forskrifter fra Arbeidstilsynet, kreves det at alle renholdvirksomheter er godkjent. Vi fikk nylig vårt sertifikat

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig.

Arbeidstilsynet.no

Vår status kan dere også se på Arbeidstilsynets nettsider:
arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html?org=997459016